بورس۲۴
1401/04/05
15:39
ارزش پرتفوی «کروی» به ۹۶۳۱ میلیارد تومان رسید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه معادن روی ایران گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

ارزش پرتفوی «کروی» به 9631 میلیارد تومان رسید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه معادن روی ایران گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در خرداد ماه از معاملات خود سودی کسب نکرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۹۶۳۱ میلیارد تومان رسید و ۲۵۴ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.


کروی
انتهای خبر

0
0