محسن حسنلو
1400/01/08
11:10
#رانفور 💢 خدمات انفورماتیک 💢 چنانچه در تایم فریم روزانه نمودار سهم مشاهده می کنید، نمودار در گام ریزش اول ۵۹ کندل افت داشته و بعد از ۴۴ کندل خرید...

#رانفور💢 خدمات انفورماتیک 💢چنانچه در تایم فریم روزانه نمودار سهم مشاهده می کنید، نمودار در گام ریزش اول ۵۹ کندل افت داشته و بعد از ۴۴ کندل خریداران ضعیف و نتوانسته رشد داشته باشد و از طرفی در گام ریزش دوم ۷۲ کندل هست که نمودار نتوانسته از لحاظ مسافتی مسافت قبل را تکرار کند و از طرفی از لحاظ زمانی زمان بیشتری صرف کرده است و با توجه به واگرای مثبتی که سهم تشکیل داده است و اگر نقدینگی همرای کند، می شود به رشد سهن امیدوار شد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0