مهندسی مالی
1399/09/23
11:59
بدون شرح ♦️تعریف سفته بازان که قولش داده بودیم براتون شفاف کنیم. دونوع سفته باز داریم سفته بازانی که با تحلیل و بررسی کالایی و جفت ارزی ها را خر...

بدون شرح♦️تعریف سفته بازان که قولش داده بودیم براتون شفاف کنیم.دونوع سفته باز داریم سفته بازانی که با تحلیل و بررسی کالایی و جفت ارزی ها را خرید میکنن به امید افزایش قیمت که اکثر بازار به همین صورت عمل میکنندسفته باز نوع دوم با توجه به اطلاع از اخبار و نهانی و رانت اقدام به خرید و فروش میکنند حال چه کسی در این روند با رانت و اخبار خرید و فروش کرده و چه کسی با تحلیل خدا داند
(مورد اول تعریف سفته باز میباشد که در کتاب مهندسی مالی با تالیف جان هال) البته تعریف مربوط به بازارهای مشتقات هست ولی در بازار نقدی هم صدق میکند#آموزش


کتاب مهندسی مالی و مدیریت ریسک (جان هال)
پس از نظر جان هال همه کسانی که به امید افزایش قیمت کالا یا سهمی میخرند سفته باز میباشند چیزی که در بورس ایران وجه خوبی ندارد ولی وجه بد مختص کسانی هست که با رانت و اخبار نهانی اقدام به خرید و فروش میکنند که واقعا کار اخلاقی نیستانتهای خبر

0
0