مهدی رضایتی
1400/09/07
10:51
رقابت سیمان در معاملات روز گذشته اندکی بهتر از هفته گذشته بود. میزان رقابت ها نشان می دهد در اطراف تهران، نوار شمالی و جنوب شرق مازاد تقاضا بیشتر ا...

رقابت سیمان در معاملات روز گذشته اندکی بهتر از هفته گذشته بود. میزان رقابت ها نشان می دهد در اطراف تهران، نوار شمالی و جنوب شرق مازاد تقاضا بیشتر است. البته حجم عرضه در تهران قابل قیاس و شمال کشور بسیار بیشتر است.سیمان تهران می تواند هر هفته ۶۰ تا ۷۰ هزار تن عرضه داشته باشد که هفته جاری تقریبا تمام توان خود را بکار گرفت و تقاضا تقریبا دو برابر عرضه و رقابت نرخ ۲۳ درصد بود. این در حالی است که سیمان آبیک و ساوه هم با عرضه های سنگین ۱۷ و ۲۰ درصد رقابت شدند.سیمان مازندران هم با عرضه سنگین ۴۱ هزار تنی ۲۷ درصد رقابت شد. سشمال هم که درحدفاصل تهران و شمال قرار دارد ۲۹ درصد رشد قیمت نسبت نرخ های پایه را داشت.این در حالی است که حجم عرضه ها تفاوت چندانی با هفته گذشته نداشت و حتی تهرانی ها بیشتر عرضه داشتند. در مقابل با نزدیک شدن به فصل سرما تقاضا هم کمتر می شود. بنابراین بنظر می رسد خریداران نگران کاهش تولید به دلیل قطعی گاز هستند و تلاش می کنند سیمان را با قیمتهای مناسبتری خریداری کنند.

انتهای خبر

0
0