نوآوران امین
1401/02/10
08:19
🔵 فهرست 3 نماد با بیشترین و کمترین #بازدهی: 🔹 #شفارس با بازدهی 52 درصدی از اول سال، در جایگاه اول صنعت شیمیایی قرار دارد. 🔹 #فافزا نیز با 60% بازد...

🔵 فهرست ۳ نماد با بیشترین و کمترین #بازدهی:🔹 #شفارس با بازدهی ۵۲ درصدی از اول سال، در جایگاه اول صنعت شیمیایی قرار دارد.


🔹 #فافزا نیز با ۶۰٪ بازدهی در رتبه نخست در صنعت فلزات اساسی جای گرفته است.


🔹 همچنین #وسالت با بیش از ۹۰٪ به عنوان بیشترین و # بالاس با ۱۵.۸٪، عنوان کمترین بازدهی در کل بازار سرمایه در این مدت را به خود اختصاص دادند.


🔹 در یک هفته گذشته نیز #سشمال از گروه سیمان و #فپنتا از گروه فلزات اساسی به ترتیب بیشترین و کمترین بازدهی را به ثبت رساندند.#سامانه_سودیاب، #بازارهای_موازی:


https://www.nadpco.com/PB?PerGID=۶۸#نوآوران_امین:


https://t.me/NoavaranAminwww.nadpco.com


☎️۰۲۱۸۷۷۰۰۸۰۸انتهای خبر

0
0