بورس۲۴
1401/02/05
18:31
«غفارس» در ۱ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در مدت ۱ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۱۲۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

«غفارس» در 1 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در مدت ۱ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۱۲۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

غفارسغفارس
انتهای خبر

0
0