تجریش بورس
1399/08/18
08:45
تا زمانی که از حق خودتان دفاع نکنید همینی که میبنید ادامه پیدا خواهد کرد به صورت مسالمت امیز امروز مجددا میرویم جلوی در سازمان بورس اوراق بهادار ...

تا زمانی که از حق خودتان دفاع نکنید همینی که میبنید ادامه پیدا خواهد کردبه صورت مسالمت امیز امروز مجددا میرویم جلوی در سازمان بورس اوراق بهادار
ببینیم پس کجا هستن انهایی که میگفتن کف شاخص,۱۷۰۰ و ۱۶۰۰است کجا هستن آنهایی که رو ۲۱۰۰میگفتن تمام دارایی های خود را به بورس بسپاریدپیامبر اکرم (ص) میفرمایند کسی که در برابر ظلم از خود دفاع نکند دین هم ندارد و کافر استپس همه با هم باید از حق خودمان دفاع کنیم و به صورت مسالمت آمیز جلوی در سازمان بورس میرویم

انتهای خبر

0
0