کدال۳۶۰
1399/11/15
09:59
#وسخوز ادامه #تعلیق_نماد معاملاتی به درخواست ناشر شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان 1399-11-15 09:59:47 (719563) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#وسخوز


ادامه #تعلیق_نماد معاملاتی به درخواست ناشر شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان۱۳۹۹-۱۱-۱۵ ۰۹:۵۹:۴۷ (۷۱۹۵۶۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0