اقتصاد نیوز
1400/09/04
17:35
🔴واکنش ایران به اتهامات اسرائیل در نشست شورای حکام نماینده ایران در شورای حکام آژانس: ▫️این رژیم چنان گستاخ شده است که واقعیت ها را دستکاری کرده...

🔴واکنش ایران به اتهامات اسرائیل در نشست شورای حکامنماینده ایران در شورای حکام آژانس:▫️این رژیم چنان گستاخ شده است که واقعیت ها را دستکاری کرده و برای سایر اعضای ان.پی.تی آن را موعظه می کند.▫️موعظه اسرائیل در مورد اهمیت عدم اشاعه و سیستم پادمان مانند موعظه رئیس یک گروه مافیا در مورد اهمیت قوانین مبارزه علیه جرائم سازمان یافته است./ایرنا
@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0