کدال۳۶۰
1400/01/17
09:49
#ونیرو آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سرمایه گذاری نیرو 1400-01-17 09:49:46 (734220) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#ونیرو


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت سرمایه گذاری نیرو۱۴۰۰-۰۱-۱۷ ۰۹:۴۹:۴۶ (۷۳۴۲۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0