کدال۳۶۰
1401/02/29
22:40
#ثقزوی اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت عمران و سازندگی استان قزوین ▪️ شرکت عمران و ...

#ثقزوی


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت عمران و سازندگی استان قزوین
▪️ شرکت عمران و سازندگی استان قزوین در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۹۶ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۵۷ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «ثقزوی» با سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۹,۲۳۱ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۲۹ ۲۲:۴۰:۱۶ (۸۸۳۷۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0