کانال افزایش سرمایه
1401/06/02
14:16
👆👈#افق #افزایش_سرمایه 🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 3,000,000,000,000 ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 9,702,000,000,000 ر...

👆👈#افق #افزایش_سرمایه🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۳۲۳٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی موضوع بند «ف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته ۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۳:۵۳:۰۶مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0