بورس۲۴
1401/03/10
16:22
ثبت فروش ۱۲۳ میلیارد تومانی در سیمان سپاهان

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان سپاهان در مدت ۸ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۹۰۹ میلیارد تومان درآمد فروش به دست آورد.

ثبت فروش 123 میلیارد تومانی در سیمان سپاهان

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان سپاهان در مدت ۸ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۹۰۹ میلیارد تومان درآمد فروش به دست آورد. گفتنی است فروش اردیبهشت ماه ۱۲۳ میلیارد تومان بود.سپاها
انتهای خبر

0
0