خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/11/14
19:00
شرکت سرمایه گذاری مسکن | #ثمسکن | 📆 1399/11/14 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 11,636 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 5,070 ♦️قیمت ...

شرکت سرمایه گذاری مسکن | #ثمسکن |📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۴🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۱۱,۶۳۶🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۵,۰۷۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۴۳➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0