سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/11/12
10:09
ولانا در چند روز اخیر حقیقی سهامدار عمده 8 میلیونی قصد خروج داشت که با معاملاتی خوب حقیقی خارج شد ولانا به مرور فروشنده ها کم تر میشن

ولانادر چند روز اخیر حقیقی سهامدار عمده ۸ میلیونی قصد خروج داشت که با معاملاتی خوب حقیقی خارج شد


ولانا به مرور فروشنده ها کم تر میشن

انتهای خبر

0
0