کارگزاری آبان
1399/09/23
08:00
📊#دسانکو اطلاعیه 99/09/22 *داروسازي سبحان انکولوژي* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 961 میلیارد ریال به...

📊#دسانکو


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۲۲


*داروسازی سبحان انکولوژی*


پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۹۶۱ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۳۱۱ میلیارد ریال (معادل ۳۶ درصد)


از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی
انتهای خبر

0
0