پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
08:52
امیرعبداللهیان: قول‌هایی از طرف عربستان برای آزادی حاجیِ ایرانی دریافت کرده‌ایم با عراق و عمان هم صحبت کردیم؛ قرار شد پیگیری کنند جزئیات در 👇👇 ht...

امیرعبداللهیان:


قول‌هایی از طرف عربستان برای آزادی حاجی ایرانی دریافت کرده‌ایمبا عراق و عمان هم صحبت کردیم؛ قرار شد پیگیری کنندجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲toY


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0