بورس امروز
1401/05/31
16:23
‌‌❇ تعیین نرخ سود بانکی از سوی صندوق های بادرآمد ثابت 🔹محسن بهشتی نامدار مدیر صندوق با درآمد ثابت نوع دوم کارای سبد گردان کاریزما در گفت و گو با خ...

❇ تعیین نرخ سود بانکی از سوی صندوق های بادرآمد ثابت🔹محسن بهشتی نامدار مدیر صندوق با درآمد ثابت نوع دوم کارای سبد گردان کاریزما در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، اظهار داشت: صندوق های بادرآمد ثابت با حساب های سپرده عموما مقایسه می شوند در حالی که این مقایسه صحیحی نیست. در شبکه بانکی نرخ سود تضمین شده ی بانکی وجود دارد در حالی که در صندوق های سرمایه گذاری این نرخ تضمین شده وجود ندارد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0