کانال عرضه‌ی اولیه
1400/01/08
11:04
📌شستا آماده بازگشایی ⬅️به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري تامين اجتماعي(شستا)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب ...

📌 شستا آماده بازگشایی⬅️به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ،سرمایه گذاری خوارزمی(وخارزم)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

انتهای خبر

0
0