بولتن اقتصادی
1400/05/28
20:31
قیمت هر کیلو قارچ فله ۴۳ هزار تومان رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی: 🔹تولید قارچ همسو با مشکلات تامین مواد اولیه و تعطیلی برخی واحدها در تابس...

قیمت هر کیلو قارچ فله ۴۳ هزار تومانرئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی:


🔹تولید قارچ همسو با مشکلات تامین مواد اولیه و تعطیلی برخی واحدها در تابستان به دلیل مکانیزه نبودن، کاهش یافته است.


🔹با توجه به نبود کشش بازار و افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید قارچ، نگرانی خاصی در ایام محرم نداشتیم.


🔹قیمت کنونی هر کیلو قارچ فله ۳۹ تا ۴۳ هزار تومان بسته به کیفیت محصول است که آمارها نشان می‌دهد که قیمت تمام شده هر کیلو قارچ در واحدهای پیشرفته ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان است.

انتهای خبر

0
0