نوآوران امین
1401/06/02
08:48
سیمان خزر (#سخزر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۱۵.۸۷) درصدی فروش...

سیمان خزر (#سخزر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۱۵.۸۷) درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۰.۶۹ درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰


✅رشد ۳۰.۵۶ درصدی فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0