کدال۳۶۰
1399/11/07
11:34
#توریل #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت توکا ریل طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 810,735 میلیون ریال از مح...

#توریل


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت توکا ریل طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۸۱۰,۷۳۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶۲٪ افزایش داشته است.▪️«توریل» با سرمایه ثبت شده ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۷,۰۰۳,۵۹۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۱:۳۴:۵۲ (۷۱۶۸۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0