نوآوران امین
1399/09/17
13:42
پتروشیمی کیمیاگران سامان سبزوار(#شبزوار) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده) ✅افزایش 512 درصدی سود خالص 12 ماهه 1397 و تحق...

پتروشیمی کیمیاگران سامان سبزوار(#شبزوار)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅افزایش ۵۱۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۷ و تحقق سود ۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0