بورس۳۶۵
1399/11/13
16:56
#ورود_پــول_حــقــیــقــی نماد هایی که در جریان معاملات دیروز بیشترین ( #ورود ) پول حقیقی ها را داشتند ...........................................

#ورود_پول_حقیقی
نماد هایی که در جریان معاملات دیروز بیشترین ( #ورود ) پول حقیقی ها را داشتند
..............................................................《تاریخ : دوشنبه ۱۲ بهمن ماه》🔹آدرس صفحه اینستاگرام ما:


instagram.com/BOURSE_۳۶۵انتهای خبر

0
0