بورس۲۴
1401/04/08
13:41
«شزنگ» در حال مذاکره با یک شرکت خارجی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تجهیز نیروی زنگان بیان نمود در چارچوب برنامه های توسعه ای خود،در حال مذاکره با یک شرکت عمانی می باشد.هدف از تنظیم این قرارداد ایجاد بستری مناسب برای صادرات سهل تر محصول شرکت و انتفاع بیشتر سهامداران می باشد.

«شزنگ» در حال مذاکره با یک شرکت خارجی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تجهیز نیروی زنگان بیان نمود در چارچوب برنامه های توسعه ای خود،در حال مذاکره با یک شرکت عمانی می باشد.هدف از تنظیم این قرارداد ایجاد بستری مناسب برای صادرات سهل تر محصول شرکت و انتفاع بیشتر سهامداران می باشد.

شزنگ
انتهای خبر

0
0