بورس نامه
1399/10/29
10:37
#شنیده #غیررسمی شواری عالی بورس : بازار برتر با دامنه نوسان ۱۰ درصد تشکیل میشود نماد های (خودرو ، شستا ، شپنا ، فولاد ) این بازار را تشکیل می...

#شنیده #غیررسمی


شواری عالی بورس : بازار برتر با دامنه نوسان ۱۰ درصد تشکیل میشود


نماد های (خودرو ، شستا ، شپنا ، فولاد ) این بازار را تشکیل میدهند و از روز شنبه دامنه نوسان انها ۱۰ درصد می باشد.انتهای خبر

0
0