نوآوران امین
1399/08/18
09:08
شاهد فشار فروش در اکثر نمادهای بازار هستیم.

شاهد فشار فروش در اکثر نمادهای بازار هستیم.


انتهای خبر

0
0