نوآوران امین
1399/10/29
12:23
بیمه کوثر(#بکوثر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 29 درصدی درآمد حق بیمه 9...

بیمه کوثر(#بکوثر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۲۹ درصدی درآمد حق بیمه ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۴,۱۱۹,۱۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸,۱۵۴,۸۶۰ میلیون ریال رسیده است)تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0