نوآوران امین
1401/02/31
00:01
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (#خکمک) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲...

کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (#خکمک)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۳۷.۱۹ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۵۵.۲۹ درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۸


✅رشد ۶۱.۲۳ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0