کارگزاری آبان
1399/08/27
15:14
📊#زنگان اطلاعیه 99/08/27 *صنعت روی زنگان* افشای اطلاعات بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#زنگان


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۷


*صنعت روی زنگان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0