اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/11/08
08:37
❇️ "#افق" در ۱۰ ماهه ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد محقق کرد ◀️ فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در عملکرد ۱۰ ماهه، ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد محقق ...

❇️ "#افق" در ۱۰ ماهه ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد محقق کرد
◀️ فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در عملکرد ۱۰ ماهه، ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد محقق کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۷۴ درصدی را تجربه کرده است. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش که به تازگی پیشنهاد افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی داده، گزارش عملکرد دی و ۱۰ ماه سال مالی جاری را ارایه کرد. براین اساس، "افق" در دوره یک ماهه از فروش داخلی انواع شوینده، خوراکی، سبزیجات، لوازم منزل سبک، پروتیینی، پوشاک، غرفه ای و نوشیدنی بالغ بر ۱.۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. این شرکت بورسی در عملکرد ۱۰ ماهه بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد محقق کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۷۴ درصدی را تجربه کرده است.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0