سیگنال یاب روزانه
1399/10/28
22:40
سلام به همگی چندتا سهم رو بهمراه شاخص کل و شاخص فرابورس تحلیل کردم که براتون تو کانال میگذارم البته در جریان باشید که من فقط از منظر تکنیکالی دار...

سلام به همگیچندتا سهم رو بهمراه شاخص کل و شاخص فرابورس تحلیل کردم که براتون تو کانال میگذارمالبته در جریان باشید که من فقط از منظر تکنیکالی دارم تحلیل میکنم، دستکاری و بازارسازی دست من نیست

انتهای خبر

0
0