تارگت بورس
1400/09/08
21:14
#ددام نباید حمایت محدوده 970 را از دست بدهد مقاومت 1130

#ددام نباید حمایت محدوده ۹۷۰ را از دست بدهد مقاومت ۱۱۳۰انتهای خبر

0
0