بتاسهم
1399/09/04
23:11
#سبجنو در شهریور 358 میلیارد ریال و مهر 346 میلیارد ریال و ابان با افت 299 میلیارد ریال فروش بود و8 ماهه 2268 میلیارد ریال فروش داشته است . م...

#سبجنو در شهریور ۳۵۸ میلیارد ریال و مهر ۳۴۶ میلیارد ریال و ابان با افت ۲۹۹ میلیارد ریال فروش بود و۸ ماهه ۲۲۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه سال قبل ۱۵۳۵ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0