کدال۳۶۰
1401/02/25
12:24
#بکهنوج ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تولید برق ماه تاب کهنوج #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/10/30 🔹 تاریخ جلسه: 1401/02/24 ساعت 10:00 🔹 سرما...

#بکهنوج


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تولید برق ماه تاب کهنوج #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱۶,۰۵۰,۴۹۶ میلیون ریال🔹 زیان خالص هر سهم: ۵۹۳🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 زیان انباشته پایان دوره: ۱۴,۵۲۶,۶۴۵ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۲-۲۵ ۱۲:۲۴:۴۶ (۸۸۱۳۷۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0