مهدی رضایتی
1400/06/08
10:23
#پالایشی برآورد تقریبی سود پالایشگاهها با فرمول زنگنه! اگر وزیر جدید رویه اعلام نرخ به پالایشگاهها را تغییر ندهد ارقام بالا در دسترس خواهند بود. ...

#پالایشیبرآورد تقریبی سود پالایشگاهها با فرمول زنگنه!اگر وزیر جدید رویه اعلام نرخ به پالایشگاهها را تغییر ندهد ارقام بالا در دسترس خواهند بود.فرض بر آن است که تغییر مبنا از صادراتی منطقه به صادراتی ایران ۲ درصد بهای تمام شده را کاهش دهد.انتهای خبر

0
0