سیگنال طلایی
1400/12/21
11:45
#غناب 20000 متر زمین در تهران داره که هیچگونه پرونده حقوقی و وثیقه ای هم نیست ارزش روز زمین کم کم 1000 میلیارد تومان هست در صورتی که #غناب با ارزش ...

#غناب ۲۰۰۰۰ متر زمین در تهران داره که هیچگونه پرونده حقوقی و وثیقه ای هم نیست ارزش روز زمین کم کم ۱۰۰۰ میلیارد تومان هست در صورتی که #غناب با ارزش زیر ۴۰۰ میلیارد تومان در حال معامله هست .


ارزش واقعی هر برگ سهم غناب ۲۵ الی ۴۰ هزار تومان هستانتهای خبر

0
0