بورس۳۶۵
1399/08/24
19:24
✅ #اختصاصی نمودار برآیند جریان ورود و خروج پول حقیقی ها در کل بازار 🔹 توضیحات: در جریان معاملات امروز 639 میلیارد تومان #ورود پول حقیقی داشتی...

✅ #اختصاصینمودار برآیند جریان ورود و خروج پول حقیقی ها در کل بازار🔹 توضیحات:در جریان معاملات امروز ۶۳۹ میلیارد تومان #ورود پول حقیقی داشتیمهمانطور که انتظار می رفت و در گزارش قبلی اشاره کردیم ابتدای معاملات این هفته را بر خلاف روزهای دیگر با ورود پول حقیقی شروع شد و تقاضای خرید خوبی از سمت حقیقی ها در بازار امروز داشتیم
...............................


《تاریخ: شنبه ۲۴ آبان ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0