اقتصاد ایران
1399/10/04
13:14
#دماوند ( آپدیت ) سهم آماده موج جدید حرکتی به صورت خط رسم شده هستش . 🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

#دماوند ( آپدیت )سهم آماده موج جدید حرکتی به صورت خط رسم شده هستش .🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0