ایبنا
1401/05/30
15:02
📌 #اختصاصی|الزام بانک مرکزی اروپا به ادامه افزایش نرخ‌ بهره یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان به یک روزنامه آلمانی: 🔹بانک مرکزی اروپا باید به ...

📌 #اختصاصی |الزام بانک مرکزی اروپا به ادامه افزایش نرخ بهرهیواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان به یک روزنامه آلمانی:🔹بانک مرکزی اروپا باید به افزایش نرخ بهره ادامه دهد، حتی اگر رکود اقتصادی در آلمان بسیار محتمل باشد، تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ به طرز ناراحت کننده‌ای بالا خواهد ماند.🔹بانک مرکزی اروپا کاهش سریع رشد قیمت در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند، اما پیش‌بینی‌های آن در دوره‌های سه ماهه‌ی اخیر به‌شدت نادرست بوده و سیاست‌گذاران را به زیر سوال بردن مدل‌های این بانک که به خوبی در اعمال تغییرات چشمگیر در اقتصاد مجهز نیستند، سوق داده است./ اینوستینگwww.ibena.ir/۰۰۰aagانتهای خبر

0
0