بتاسهم
1399/09/23
14:13
#شپنا بارگیری کاتالیست‌های HTSC در واحدهای هیدروژن پالایشگاه اصفهان پالایشگاه نفت اصفهان به‌منظور حمایت از ساخت داخل، کاتالیست‌های HTSC مورد نیاز ...

#شپنا


بارگیری کاتالیست‌های HTSC در واحدهای هیدروژن پالایشگاه اصفهانپالایشگاه نفت اصفهان به‌منظور حمایت از ساخت داخل، کاتالیست‌های HTSC مورد نیاز واحدهای هیدروژن خود را از یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی خریداری کرده است که به‌زودی در این واحدها بارگیری می‌شود.TsePressانتهای خبر

0
0