بورس۲۴
1400/10/29
13:19
عملکرد ۳ ماهه «ثباغ» منتهی به آذرماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۲ ریال شناسایی کرده است.

عملکرد 3 ماهه «ثباغ» منتهی به آذرماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۲ ریال شناسایی کرده این در حالی است که ۴ میلیارد تومان سودناخالص داشته که نسبت دوره مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است.ثباغ
انتهای خبر

0
0