بولتن اقتصادی
1399/08/12
10:41
قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۲۵۵۰۰ تومان رسید 🔹در حالی که کمتر از ۲۰ روز از افزایش قیمت مرغ در بازار می‌گذرد اما این نرخ رعایت نمی شود و هر کیلوگرم مرغ ...

قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۲۵۵۰۰ تومان رسید🔹در حالی که کمتر از ۲۰ روز از افزایش قیمت مرغ در بازار می‌گذرد اما این نرخ رعایت نمی شود و هر کیلوگرم مرغ حداقل ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.

انتهای خبر

0
0