بورس۲۴
1401/04/07
18:28
نگاهی به عملکرد ۳ ماهه نخست «پاکشو»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴، شرکت گروه صنعتی پاکشو گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد.

نگاهی به عملکرد 3 ماهه نخست «پاکشو»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه صنعتی پاکشو گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۱۲۹۹ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵۷۸ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


پاکشو
انتهای خبر

0
0