پارسیس تحلیل
1399/10/06
23:00
#اختصاصی بیشترین ورود نقدینگی حقوقی در کدام نمادها بوده است؟ در بازار 6 دی 1399، بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی (ورود نقدینگی حقوقی) به...

#اختصاصیبیشترین ورود نقدینگی حقوقی در کدام نمادها بوده است؟در بازار ۶ دی ۱۳۹۹، بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی (ورود نقدینگی حقوقی) به سمت شرکتهای فوق است. (مبالغ به میلیارد تومان است)انتهای خبر

0
0