بتاسهم
1399/10/07
08:05
وقفه معاملاتي نمادهای #والبر و #دکیمی به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

وقفه معاملاتی نمادهای #والبر و #دکیمی به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت


انتهای خبر

0
0