کدال۳۶۰
1401/01/25
15:08
#وبهمن ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری بهمن #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 🔹 تاریخ جلسه: 1401/01/25 ساعت 10:00 🔹 سرمایه ثبت ...

#وبهمن


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری بهمن #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۲۴۵۳🔹 سود نقدی هر سهم: ۴۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱۳,۱۴۸,۹۵۰ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۱-۲۵ ۱۵:۰۹:۴۶ (۸۶۹۸۸۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0