پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
11:07
روابط عمومی مجلس درباره گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه: 🔹در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد، اسامی ذکر نشده جزئیات در 👇👇 https://www....

روابط عمومی مجلس درباره گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه:


🔹در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد، اسامی ذکر نشدهجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tuG


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0