تحلیلگران بازار سرمایه
1400/05/26
11:09
#دلقما #روزانه ✔️ سهم در حال تثبیت روی سقف تاریخی است سهم پس از تثبیت مجدد میتونه طبق مسیر فوق به سمت اهداف بالاتر حرکت کند. ارتقای حد زیان ۳۶۰۰ ت...

#دلقما


#روزانه


✔️ سهم در حال تثبیت روی سقف تاریخی است سهم پس از تثبیت مجدد میتونه طبق مسیر فوق به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.


ارتقای حد زیان ۳۶۰۰ تومان


۱۴۰۰/۰۵/۲۶


@CMA_Investmentانتهای خبر

0
0