بورس۲۴
1401/02/25
17:45
علت تغییر سود «حفاری» چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت حفاری شمال اعلام نمود علت تغییرات سود از بابت نوسانات نرخ ارز و سود شناسایی شده بابت تسعیر ارز بوده است.

علت تغییر سود «حفاری» چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت حفاری شمال اعلام نمود علت تغییرات سود از بابت نوسانات نرخ ارز و سود شناسایی شده بابت تسعیر ارز بوده است.

حفاری
انتهای خبر

0
0